Postępuje proces tworzenia platformy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w regionie nowosądeckim

10 marca br. w Muszynie prezydent Ludomir Handzel podpisał razem z 16 burmistrzami i wójtami gmin i miast powiatu nowosądeckiego statut Stowarzyszenia Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Będzie to platforma współpracy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu nowosądeckiego.

Postępuje proces tworzenia platformy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w regionie nowosądeckim

Mam nadzieję, że to stowarzyszenie, które skupia w swoim zamyśle wszystkie gminy i miasta powiatu nowosądeckiego będzie mogło ubiegać się o środki w ramach następnej perspektywy finansowej UE. Tak to zostało pomyślane jako obszar funkcjonalny miasta Nowego Sącza, które będzie tym rdzeniem.


Jak tłumaczy włodarz miasta wkrótce rozpoczną się prace związane z wyborem zarządu tego stowarzyszenia, komisji rewizyjnej, oraz budowaniem jego strategii.


Mam nadzieję, że ta organizacja która powstała będzie platformą ubiegającą się nie tylko o pieniądze z funduszy przeznaczonych na obszary funkcjonalne ale także inne. Są programy krajowe, operacyjne. Mam nadzieję, że będziemy mogli sięgnąć też po środki np. norweskie - dodaje Ludomir Handzel.


Fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować