Pogoda - Sądeckie.pl8

Dzisiaj jest: 08. 05. 2021
Do końca roku: 237 dni
Jakość Powietrza

Stary Sącz: Uczniowie z Technikum Leśnego ze stypendiami Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

Stary Sącz: Uczniowie z Technikum Leśnego ze stypendiami Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

Dwa stypendia naukowe po 750 złotych każde dla uczniów Technikum Leśnego w Starym Sączu ufundowała właśnie Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Stypendia będą wypłacane przy odbiorze świadectw, a otrzyma je dwóch uczniów, którzy mieli najlepszą średnią z czterech lat nauki.

„Mamy nadzieję, że stypendia będą nie tylko nagrodą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim motywacją do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa. Jest to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków” - napisano w piśmie do dyrektora Zespołu Szkół w Starym Sączu. W skład szkoły wchodzi właśnie Technikum Leśne.


- Jesteśmy jedyną szkołą w województwie małopolskim, która kształci w zawodzie technik leśnik - mówi Grzegorz Skalski, dyrektor Zespołu Szkół w Starym Sączu. - Nasze pracownie są świetnie   wyposażone w pomoce dydaktyczne, a zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Stary Sącz. To daje uczniom możliwość zdobycia realnej wiedzy i umiejętności, co jest tak ważne na rynku pracy. Mogą bez problemu konkurować ze swoimi rówieśnikami z dużych miast.


Obecnie w zawodzie technik leśnik kształci się 104 uczniów. Starosądecka szkoła jest od wielu lat znana w całej Małopolsce.


- Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Stary Sącz – mówi Katarzyna Zwierz, uczennica starosądeckiego „Leśnika”. - Dzięki zajęciom w terenie mamy możliwość zdobycia umiejętności praktycznych oraz poszerzenia naszej wiedzy teoretycznej.


Młodzież może liczyć na wycieczki zawodowe, między innymi dwutygodniowe wyjazdy do Niemiec, gdzie zapoznaje się z innymi sposobami zagospodarowania, ochrony i użytkowania zasobów naturalnych, a w ramach tygodniowej wymiany ze słowacką szkołą leśną w Twardoszynie może podejmować wspólne działania na rzecz ochrony rodzimych lasów.


- Szkoła oferuje także specjalistyczne kursy zawodowe, między innymi pilarza i brakarza, co daje większe możliwości w późniejszym poszukiwaniu pracy – dodaje uczeń Maciej Bysiek. - Udział w dodatkowych zajęciach rozwijających z unijnego programu Małopolska Chmura Edukacyjna czy w warsztatach weekendowych i letnich we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie to kolejne szanse na rozwijanie pasji i zdobywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy.


Oprócz nabywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczniowie szlifują znajomość języków obcych, nabywają sprawności fizycznej i rozwijają talenty muzyczne. Mogą też liczyć na stypendia naukowe.


- Dbamy o wszechstronny rozwój młodych ludzi, którzy wybierają naszą szkołę – mówi Grzegorz  Skalski, dyrektor Zespołu Szkół w Starym Sączu. – Korzystamy ze środków unijnych, aby zakupić najnowocześniejsze pomoce naukowe i stworzyć młodzieży komfortowe warunki do nauki. Nasz region obfituje w lasy. Na Sądecczyźnie są trzy aż Nadleśnictwa. Zawód leśnika jest więc pożądany, a uczniowie mogą czerpać wiedzę od profesjonalistów. To ważne, aby wraz z nauką teorii rozwijali  też praktyczne umiejętności.


Źródło: SPNS, Fot. Zespół Szkół w Starym Sączu

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować