Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 06. 2021
Do końca roku: 193 dni
Jakość Powietrza

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz – Ropa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz – Ropa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad rozbudową drogi nr 28, na odcinku od Nowego Sącza do miejscowości Ropa.

 

Po analizie 6 ofert, które wpłynęły do przetargu, 16 listopada 2020 r. jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wskazała tą złożoną przez konsorcjum: MPRB Kraków, MOSTY KRAKÓW oraz MP INFRA Kraków. Koszt zadania wyniesie 9 470 754,00 zł.

 

Od wyboru najkorzystniejszej oferty mają prawo odwołać się pozostałe firmy uczestniczące w przetargu, w ciągu 10 dni.

 

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 24,216 km na celu:

  • podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,
  • poprawę parametrów technicznych drogi,
  • poprawę stanu technicznego urządzeń drogi,
  • poprawę spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową,
  • zaprojektowanie i wykonanie pasów wyprzedzania,
  • budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Odcinek DK28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty: nowosądecki i  gorlicki; gminy: Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac wpłynie poprawi się bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, komfortu jazdy oraz usprawni połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

 

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji DŚU oraz do decyzji ZRID etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

 

Lata prac przygotowawczych: 2020-2024.

Lata realizacji robót: 2024-2027.

 

Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować