Zakończyła się modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej przy Kościele Parafialnym w Jazowsku

Prace modernizacyjne drogi gminnej przy Kościele Parafialnym w Jazowsku zostały zakończone. Droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 969, która prowadzi od Starego Sącza do Nowego Targu.

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej  zlokalizowanej przy Kościele Parafialnym w Jazowsku

W ramach prac wzmocniono podbudowę, położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 700 metrów, umocniono rów odwadniający elementami betonowymi, zamontowano bariery ochronne i wykonano oznakowanie poziome. Ponadto wyremontowano parking przy Kościele Parafialnym w Jazowsku.


Całkowity koszt prac wyniósł 652 685 złotych, z czego 387 307 złotych to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którą uzyskała Gmina Łącko.


Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku powstał również nowy parking dla samochodów osobowych, który ma 20 miejsc postojowych. Koszt tej inwestycji, który wyniósł 82 549 złotych, pokryto z budżetu gminy.


W październiku br. rozpocznie się budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Prace obejmą zabudowę rowu odwadniającego przepustami ramowymi, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie chodnika z kostki brukowej i zabezpieczenie skarpy płytami betonowymi. Wartość prac według najkorzystniejszej oferty przetargowej to 391 003 złotych. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w wysokości 314 433 złotych.


Źródło:: Gm. Łącko

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować