Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

W Gminie Stary Sącz będzie nowe oświetlenie uliczne

W Gminie Stary Sącz będzie nowe oświetlenie uliczne

Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza, podpisał dzisiaj sześć umów z wykonawcami, których firmy wybudują nowe oświetlenie uliczne. Umowy opiewają na ponad 300 tys. zł.

  1. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej „Przysietnica – Pod Brzegiem” stanowiącej dz. ew. nr 233, 331, 335 w Przysietnicy wraz z przebudową kolidujących słupów. Zakres robót obejmuje: przebudowę kolidujących słupów, zabudowę nowych słupów, wykonanie linii napowietrznej i kablowej, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (LED) na nowych słupach. Długość linii oświetlenia ok. 550 mb. Koszt 74 570,66 zł.
  2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 294284K „Przysietnica – Wygony” w Przysietnicy wraz z przebudową słupa. Zakres robót obejmuje: przebudowę stanowiska słupowego, zabudowę nowych słupów, wykonanie linii napowietrznej, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (LED) na nowych słupach. Długość linii oświetlenia ok. 800 mb. Koszt 86 819,56 zł.
  3. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 3321, 2644, 3314 w Starym Sączu. Zakres robót obejmuje: zabudowę nowych słupów, wykonanie linii napowietrznej, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (LED) na nowych i istniejących słupach. Długość linii oświetlenia ok. 610 mb. Koszt 26 643.82 zł.
  4. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 107/14, 107/28, 107/29, 171/5 w Moszczenicy Niżnej. Zakres robót obejmuje: zabudowę nowych słupów, wykonanie linii napowietrznej i kablowej, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (LED) na nowych słupach. Długość linii oświetlenia ok. 420 mb. Koszt 52 898,14 zł.
  5. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. ew. nr 369 w Barcicach. Zakres robót obejmuje: zabudowę nowych słupów, wykonanie linii napowietrznej, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (LED) na nowych słupach. Długość linii oświetlenia ok. 460 mb.” Koszt 48 660,25 zł.
  6. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 87 w Barcicach, dz. ew. nr 1024/7, 1011 w Barcicach. Zakres robót obejmuje: zabudowę nowych słupów, wykonanie linii napowietrznej, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (LED) na nowych słupach. Długość linii oświetlenia ok. 90 mb. Koszt 12 055,18 zł.

Oświetlenie wybudują: Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński z Przydonicy (5 umów) i FHU „MAXI” Jędrzejek Bogdan z Limanowej (1 umowa).


Źródło: UMSS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować