Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

Zakończyła się budowa tymczasowego przejazdu dla mieszkańców Przysiółka „Ptakówka Niżna” w Kamionce Wielkiej

Zakończyła się budowa tymczasowego przejazdu dla mieszkańców Przysiółka „Ptakówka Niżna” w Kamionce Wielkiej

Przypomnijmy, że w dniu 18 kwietnia br. na skutek trwających roztopów i opadów deszczu zniszczona została jedyna droga dojazdowa prowadząca do Przysiółka „Ptakówka Niżna” w miejscowości Kamionka Wielka. Uaktywniło się tam osuwisko, które podebrało drogę do połowy jezdni. Siedem gospodarstw zostało bez dojazdu.

Z natychmiastową pomocą ruszył mieszkańcom Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, który w tym dniu osobiście wizytował zniszczoną drogę, a następnie skierował Wykonawcę w celu budowy tymczasowego przejazdu.


W dniu 19 kwietnia 2021 roku Wójt powołał specjalną komisję, która na miejscu szacowała straty, a następnie sporządziła protokół strat. Protokół został przekazany do Wojewody Małopolskiego w celu ubiegania się o środki z budżetu Państwa na stabilizację osuwiska.


Tut. Urząd wystąpił również do Państwowego Instytutu Geologicznego o sporządzenie karty osuwiskowej, która jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dotację celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na stabilizacji osuwiska.


Ponieważ osuwisko jest nadal czynne i nie było gdzie przenieść drogi i tu uwaga, mieszkańcy Przysiółka wyszli z propozycją i wyrazili chęć przekazania część swoich gruntów pod wybudowanie tymczasowego przejazdu, za co Wójt Gminy serdecznie dziękuje.Gospodarz Gminy pragnie również podziękować wszystkim zaangażowanym w remont zniszczonej drogi. Podziękowania kieruje również do Pana Zbigniewa Kościółka Wykonawcy, który bardzo solidnie i z ogromnym poświęceniem pracował, aby mieszkańcom Przysiółka „Ptakówka Niżna” przywrócić dojazd do swoich domostw.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować