Pogoda Nowy Sącz

25

Dzisiaj jest: 25. 09. 2022 Dni od początku roku: 267 Dni do końca roku: 97
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Powiat nowosądecki otrzymał dwie promesy na ponad 5 mln złotych

Powiat nowosądecki otrzymał dwie promesy na ponad 5 mln złotych

Powiat nowosądecki otrzymał z budżetu państwa dotacje, które pozwolą na sfinansowanie wszystkich pięciu pilnych projektów, wymagających realizacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył staroście nowosądeckiemu dwie promesy na kwotę ponad 5 mln złotych.

 

Dzięki wsparciu ze strony budżetu państwa, będzie możliwe kontynuowanie realizacji inwestycji oświatowych, związanych z poprawą infrastruktury drogowej i sytuacji Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Głosowanie nad uchwałami zostało poprzedzone wysłuchaniem sprawozdaniem z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w obecności wojewody małopolskiego i wicepremier Beaty Szydło, wręczył staroście nowosądeckiemu dwie promesy na kwotę ponad 5 milionów złotych. Dotacje zostały przyznane na pięć zadań, wskazanych we wnioskach o przyznanie dotacji:

- remont drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad w miejscowości Wielogłowy i Dąbrowa

- remont drogi powiatowej Korzenna - Krużlowa w miejscowości Korzenna i Krużlowa Niżna 

- remont drogi powiatowej Lipnica Wielka - Bukowiec

- remont drogi powiatowej Ropa - Wawrzka - Florynka w miejscowości Wawrzka

- odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce w postaci obiektu mostowego 

 

Druga promesa została przyznana na opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa - Łosoina Dolna". 

 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, niezbędne do realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja budynku Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju". Zgodnie z oficjalnymi informacjami zarządu powiatu nowosądeckiego, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania "Powiatowa Otwarta Strefa Aktywności w Starym Sączu" na zagospodarowanie terenu wokół budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu. 

 

Ponadto, do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie został złożony wniosek o budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Nawojowej. Powiat Nowosądecki nie zapomina też o działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Podczas sesji  rady powiatu w dniu 29 marca radni podjęli uchwałę dotyczącą przekazania środków na realizację zadań zakresu ochrony zabytków. Na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 72 000 zł.

 

Porządek sesji obejmował również podjęcie uchwały dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Źródło i Fot. Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować