Czy udało się wypracować kompromis w sprawie krynickich izolatoriów?

Czy udało się wypracować kompromis w sprawie krynickich izolatoriów?
Czy udało się wypracować kompromis w sprawie krynickich izolatoriów?

Wczoraj w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące lokalizacji izolatoriów dla osób zakażonych koronawirusem, na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

 

Wzięli w nim udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz zaproszeni goście. Udało się wypracować kompromis. Na chwilę obecną trwają dalsze działania i ustalenia obu stron w tej kwestii. Jedno jest pewne, jeśli Premier odmrozi gospodarkę i branże turystyczną, to w Krynicy nie będzie tematu izolatoriów.

 

Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci Inicjatywy Społecznej gminy Krynica-Zdrój tj.  M. Pajor, G.Studniarz, W. Wojciech Rząsa, Burmistrz Krynicy-Zdroju - Piotr Ryba, Poseł RP - Patryk Patryk Wicher oraz Dyrektor UKŻ -Wiesław Pióro.

 

Piotr Ryba przedstawił krótkie sprawozdanie z tego spotkania dodając, że Wojewoda jako gospodarz spotkania uznał, że burmistrz może być jedynie biernym obserwatorem, pomimo jego zaangażowania w sprawę izolatoriów w Krynicy.

 

Podczas spotkania swoje argumenty przedstawili zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy lokalizacji izolatoriów na terenie gminy Krynica-Zdrój. Argumenty przeciw to przede wszystkim fakt iż ta miejscowość czerpie zyski głównie z turystyki i jeśli jej nie będzie to wiele osób straci środki do życia. Przeciwnicy powołali się też na argumentację mieszkańców miasta i okolic. Z kolei Wojewoda oraz pozostali goście przedstawili swoje racje w obronie decyzji ustanawiającej Izolatoria.

 

W czasie trwania półtora godzinnego spotkania Wojewoda złożył następujące oświadczenie:

1. W przypadku wdrożenia przez Premiera RP drugiego etapu odmrażania gospodarki, który wiąże się z otwarciem hoteli i branży turystycznej, znajdujące się w gotowości do przyjęcia chorych krynickie izolatoria, ze skutkiem natychmiastowym zostaną wygaszone.

2. Nie będzie takiej sytuacji, aby na terenie Krynicy-Zdroju RÓWNOCZEŚNIE funkcjonowały izolatoria w stanie gotowości do przyjęcia chorych i hotele przyjmujące gości.

3. W przypadku wskazania przez Inicjatywę społeczną innych obiektów spełniających normy wyznaczone przez MZ dla izolatoriów, a ich właściciele wyrażą chęć podpisania stosownej umowy to pochyli się i rozważy zmianę decyzji.

4. Obiekty w Krynicy-Zdroju mają być wykorzystane jako czynne izolatoria jako ostatnie z listy, która ma być opublikowana przez Urząd Marszałkowski.

Swoje oświadczenie złożył również dyrektor jednego z izolatoriów Poseł Patryk Wicher:

1. W przypadku ewentualnej pandemii w pierwszej kolejności będzie zapełniany ośrodek Continentalu, aby uniknąć blokady Deptaku.

W pozostałej części skoncentrowano się na wyjaśnieniach co do technicznych zabezpieczeń izolatoriów, przedstawiając zasady bezpieczeństwa ich funkcjonowania - informuje w sprawozdaniu Burmistrz Piotr Ryba.