Cudzoziemcy prowadzili lokal gastronomiczny – nie do końca legalnie

Cudzoziemcy prowadzili lokal gastronomiczny – nie do końca legalnie

Prowadzący interes gastronomiczny cudzoziemiec stanie przed sądem, a jeden z jego pracowników został zobowiązany do opuszczenia Polski – to efekty zakończonej wczoraj kontroli legalności zatrudnienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Gorlic.


Funkcjonariusze z Grupy Zamiejscowej w Gorlicach objęli kontrolą 7 cudzoziemców – 3 obywateli Bangladeszu oraz 4 obywateli Indii, zatrudnionych w jednym z lokali gastronomicznych. Niestety nie wszyscy cudzoziemcy mieli prawidłowo uregulowane kwestie dotyczące pobytu oraz zatrudnienia w Polsce. Okazało się, że prowadzący interes Bengalczyk od lutego do czerwca br. wykonywał nielegalnie pracę. Ponadto zatrudnił wbrew przepisom obywatela Indii, który od 2018 roku przebywał na terytorium strefy Schengen nielegalnie.

 

W związku z powyższym, w stosunku do nieuczciwego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do Sądu o ukaranie. Za powierzenie pracy cudzoziemcowi wbrew przepisom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł (art. 120 § 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Konsekwencje poniósł również obywatel Indii. W związku z nielegalnym pobytem oraz wykonywaniem pracy wbrew obowiązującym przepisom, została wydana wobec niego decyzja nakazująca powrót do ojczyzny. Ponadto, wobec hindusa orzeczono roczny zakaz ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen. Został on również ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

 

Źródło i fot.: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować