W Bilsku powstaje sieć wodociągowo-kanalizacyjna

W Bilsku powstaje sieć wodociągowo-kanalizacyjna

W Gminie Łososina Dolna, w miejscowości Bilsko od zeszłego roku trwają prace przy budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, razem z 2 pompowniami ścieków.

 

28 maja Wójt Gminy Pan Andrzej Romanek przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Koseckiej podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie udzielenia pożyczki na dalszą realizację tego zadania.

 

Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 mln złotych brutto, z czego kwota udzielonej pożyczki z WFOŚiGW umarzalnej do 40%, wynosi ponad 1,5 mln złotych.

 

Prace budowlane potrwają do jesieni 2020 r.

 

Źródło i Fot. Gmina Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować