„Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony” – owoc współpracy fundacji Nowy Staw i Urzędu Miasta Nowy Sącz

„Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony” – owoc współpracy fundacji Nowy Staw i Urzędu Miasta Nowy Sącz
Oficjalna strona Miasta Nowy Sącz

Fundacja Nowy Staw i Nowy Sącz zrealizowali wspólną inicjatywę "Aktywnie współpracujące miasta - aktywne regiony". Projekt został zrealizowany w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.W ramach wskazanego wyżej konkursu realizatorzy projektu otrzymali stosowne dofinansowanie. Projekt był ukierunkowany na wzmocnienie merytorycznego zaplecza regionalnej współpracy oraz promowanie stulecia odzyskania niepodległości wśród zagranicznych miast partnerskich Nowego Sącza. W ramach projektu został zorganizowany konkurs internetowy – „Aktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia”. Trzydziestu zwycięzców wzięło udział w XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbyło się w dniach 3 – 7 września 2018 r. w Nowym Sączu. Podczas sesji otwierającej Forum uczestnicy mieli okazję wysłuchać wypowiedzi gospodarzy oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Nowego Sącza. W czasie Forum najlepsi uczestnicy odwiedzili nowosądeckie spółki – Fakro i Wiśniowski, a ponadto wzięli udział w warsztatach poświęconych współpracy międzynarodowej i budowaniu partnerstw w regionie. Ponadto, odbyły się debaty nad wyzwaniami i perspektywami Europy 4.0. Zwycięzcy konkursu wzięli udział także w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Budowanie aktywnej postawy wśród młodego pokolenia ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego środowiska biznesowego.