Jak dojechać na cmentarze? Organizacja ruchu w Nowy Sączu w dniach od 31.10 do 4.11

Jak dojechać na cmentarze? Organizacja ruchu w Nowy Sączu w dniach od 31.10 do 4.11
Fotografia ilustracyjna

Od 31 października (środa) do 4 listopada (niedziela) w rejonach sądeckich cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. 

 

Cmentarz w dzielnicy „Gołąbkowice”
Na ul. Lwowskiej w rejonie cmentarza prędkość pojazdów ograniczona zostanie do 30 km/h, zamontowane zostaną tablice ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”. Zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów na wysokości cmentarza. 
Parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ul. Lwowskiej (po stronie cmentarza) jak również na parkingu pod cmentarzem. Udostępniony będzie również parking GH Gołąbkowice.

 

Cmentarz Komunalny
Ulice Rejtana i Husarska objęte zostaną zakazem zatrzymywania, prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h, zamontowane zostaną tablice ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”. Możliwość parkowania pojazdów na wyznaczonym parkingu przyulicznym wzdłuż ul. Rejtana (obok cmentarza), po lewej stronie ul. Śniadeckich, Pierackiego oraz na parkingu przy ul. Pierackiego. Ponadto udostępnione będą parkingi w Zespole Szkół Samochodowych oraz CH Europa II Plaza.

 

Cmentarz w dzielnicy „Zawada”
Na ul. Nawojowskiej w rejonie cmentarza prędkość pojazdów ograniczona zostanie do 30 km/h, zamontowane zostaną tablice ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”. Zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów na wysokości cmentarza, oraz na odcinku od ul. Krętej do ul. Bora Komorowskiego. Na ul. Marii Dąbrowskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ul. Nawojowskiej do ul. Bolesława Prusa). 
Parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ul. Dąbrowskiej i na znajdujących się w tym rejonie parkingach w rejonie Kościoła i cmentarza.

 

Cmentarz w dzielnicy „Biegonice”
Na ul. Nawojowskiej w rejonie cmentarza prędkość pojazdów ograniczona zostanie do 30 km/h, zamontowane zostaną tablice ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”. Zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów po prawej stronie od ul. Biegonickiej w kierunku Centrum. Parkowanie pojazdów będzie możliwe na ul. Węgierskiej po stronie cmentarza, na parkingu przy kaplicy oraz na ulicach okalających cmentarz.

 

Cmentarz w dzielnicy „Helena”
Na ulicy Św. Heleny w rejonie cmentarza zamontowane zostaną tablice ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”. Na ul. Starowiejskiej zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów po jednej stronie, zakaz zatrzymywania będzie obowiązywał również po jednej stronie ul. Św. Heleny.
Parkowanie pojazdów będzie dozwolone na ul. Starowiejskiej od strony cmentarza jak również na ul. Św. Heleny, Jesionowej i Pastwiska.