Spotkanie w Sądeckich Wodociągach z inicjatywy Prezydenta

Spotkanie w Sądeckich Wodociągach z inicjatywy Prezydenta
Spotkanie w Sądeckich Wodociągach z inicjatywy Prezydenta

Propozycja prezydenta to utworzenie kapitału rezerwowego oraz przesunięcie do niego 3 mln złotych z kapitału zapasowego.

 

Prezydent przekazał już projekt uchwały wszystkim wspólnikom oraz zarządowi. Po krótkiej wymianie zdań, miasto Nowy Sącz zostało przegłosowane oraz zarządzono przerwę w obradach na czas zaznajomienia się przez większościowych udziałowców z treścią uchwały. 

 

W sprawie wysokości opłat w odniesieniu do stwierdzenia przez wiceprezesa Wodociągów Sądeckich iż taryfa ta jest sztywna i z góry ustalona przez wody polskie, Prezydent podkreślił, że miasto uzyskało opinie prawną Pana Prof. dr hab. Bartosza Rakoczego z Katedry Prawa Ochrony Środowiska, który stwierdza, że taryfa opłat nie definiuje ceny, a jedynie jej maksimum, którą może pobierać spółka za wodę i odbiór nieczystości, zatem sądecka spółka wodociągowa może pobierać niższe opłaty od mieszkańców.

 

„Myślę, że druga cześć walnego zaowocuje pozytywną decyzją wspólników i będziemy mogli cieszyć się z tego, że zarząd spółki będzie miał narzędzie do tego, aby obniżyć cenę wody i ścieków„ – powiedział Prezydent Ludomir Handzel.