Pogoda - Sądeckie.pl26

Dzisiaj jest: 26. 02. 2021
Do końca roku: 308 dniUmowa na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego” podpisana

Umowa na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego” podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy z firmą Eurovia na budowę „łącznika brzeskiego” 

 

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”. Od 23 listopada 2020 r. będzie się liczył termin realizacji zadania. Koszt prac wyniesie 98 321 280,00 zł brutto.

 

Zadanie obejmuje: budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi głównej ruchu przyspieszonego, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne.

 

Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. W niezbędnym zakresie przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także: zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną: dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz dwa przejścia dla zwierząt.

 

Na realizację zadania, zgodnie z umową wykonawca ma 36 miesięcy, z czego zgodnie z warunkami kontraktu w terminie 10 miesięcy ma zostać wykonany projekt i powinny zostać złożone dokumenty do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe czyli od 16 grudnia do 15 marca, w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

 

II część tzw. łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie drogą dwujezdniową o długości 2,4 km. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający.

 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek czyli II część łącznika brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).  

 

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. 

 

Po wybudowaniu II etapu łącznika brzeskiego odsunięty zostanie od miasta ruch tranzytowy, pomiędzy autostradą A4 a wyjazdem w kierunku Nowego Sącza. Korzystnie wpłynie to na rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu i skróci czas przejazdu. 
 
 
Kalendarium 

  • 4 maja 2017 r. - zawarta została umowa na przygotowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej 
  • 4 marca 2020 r. - decyzja środowiskowa stała się ostateczna 
  • 2 lipca 2020 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi 
  • 28 sierpnia 2020 r. - otwarto oferty przetargowe 
  • 30 października 2020 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę

 

Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować