OSP Nowy Sącz – podsumowanie działalności z 2018 r.

OSP Nowy Sącz – podsumowanie działalności z 2018 r.
OSP Nowy Sącz – podsumowanie działalności z 2018 r., Fot. Miasto Nowy Sącz

Za strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej pracowity rok. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Sączu interweniowała aż 86 razy, w przypadku pożarów, wypadków i niebezpiecznych sytuacji, w których znalazły się zwierzęta lub ludzie. 

 

Podsumowanie roku 2018 było głównym przedmiotem spotkania, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Prezydent miasta w imieniu jego mieszkańców podziękował strażakom OSP za pełnienie służby oraz zadeklarował udzielenie im wsparcia finansowego. Za każdą godzinę pracy w czasie interwencji lub zabezpieczania imprez masowych, strażacy otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości 15 zł. W ubiegłym roku strażacy solidarnie przekazali otrzymane kwoty na zakup nowego wozu strażackiego. Dlatego w 2019 r. w budżecie miasta Nowego Sącza została zabezpieczona kwota 250.000 zł na zakup wozu strażackiego dla tej jednostki. 

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz – Biegonice zrzesza obecnie 77 strażaków, w tym 19 członków należy do młodzieżowej drużyny oraz 3 honorowych druhów. 

 

W 2018 r. jednostka otrzymała nowy sprzęt i wyposażenie, zakupiono też prądownicę pianową i specjalistyczne ubiory strażackie. Z programu „Bezpieczna Małopolska” nabyto zaburtowy silnik i przyczepę transportową pod ponton ratowniczy.

 

Ubiegły rok upłynął strażakom OSP także na ćwiczeniach, szkoleniach i kursach, które doprowadziły do podwyższenia kwalifikacji, a także zabezpieczaniu imprez masowych. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz