Szkoła Podstawowa nr 1. Będą dwa oddziały klas pierwszych

Szkoła Podstawowa nr 1. Będą dwa oddziały klas pierwszych
Szkoła Podstawowa nr 1. Będą dwa oddziały klas pierwszych

Wczoraj podczas konferencji zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu, radny Krzysztof Głuc i rodzice uczniów uczęszczających do tej placówki, wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją, jaka ma miejsce w ostatnim czasie. Chodzi o rekrutację do klas pierwszych.

 

W SP nr 1 dyrektor zaproponował utworzenie dwóch oddziałów klas. Dzieci w obwodzie nr 1 jest 50+5 osób, które deklarują, że tam mieszkają, czyli 55, więc muszą być dwa oddziały i taka informacja została przekazana do Wydziału Edukacji.  


W wyniku rekrutacji do dwóch oddziałów zapisało się łącznie 43 dzieci. 10 maja ich rodzice zostali poinformowani ze małoletni zostali przyjęci do klasy 1. Tymczasem 29 maja Wydział Edukacji oznajmił, że będzie tylko jeden oddział dla dzieci z obwodu.


W związku z tym faktem, dyrektor szkoły i rodzice uczniów skierowali do prezydenta pismo w tej sprawie. Dzisiaj Ludomir Handzel przekazał radnemu Krzysztofowi Głuc informację, że ten drugi oddział jednak będzie.

 

Cieszę się, że taka refleksja przyszła i szkoła będzie mogła normalnie działać. Dzięki temu przyszłość będzie nieco inna. Cieszę się, że głos rodziców miał tutaj, w tej rozmowie duże znaczenie i prezydent przemyślał decyzję Wydziału Edukacji i Wychowania.


Rodzice chcą teraz pisemnego potwierdzenia tej decyzji od prezydenta, że szkoła będzie mogła normalnie funkcjonować.


Do zaistniałej sytuacji odniósł się także prezydent Ludomir Handzel podczas wczorajszej konferencji w ratuszu, przekazując informację dotyczącą funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu.

 

W tym roku chęć uczęszczania do tej placówki wyraziło 15 dzieci. 

 

W tym roku zrekrutowano w SP nr 1, 15 dzieci, które chcą uczęszczać do tej szkoły i tak naprawdę zgodnie ze wszystkimi zasadami, które były przekazane dyrektorom szkół powinna być ta liczba uzupełniona o dzieci z Nowego Sącza z innych obwodów, jeżeli jest taka możliwość lub spoza terenu miasta Nowego Sącza, jeżeli nie ma chętnych dzieci spoza obwodu – powiedział prezydent.


SP nr 1 to mała szkoła, która świadczy usługi edukacyjne na bardzo wysokim poziomie. Tym razem pojawiła się wyjątkowa sytuacja, bo dyrekcja tej szkoły wystąpiła o utworzenie oddziału dodatkowego, złożonego tylko z dzieci spoza miasta Nowego Sącza oraz tych, które są spoza obwodu SP nr 1.

 

Musimy też patrzeć na tą efektywność, do której mieszkańcy Nowego Sącza cały czas wracają. W tej szkole koszt utrzymania dzieci spoza Nowego Sącza przekracza rocznie 170 tys. zł,. Średni koszt, do którego dopłaca sądecki podatnik we wszystkich szkołach w Nowym Sączu to 2,5 tys. zł, a w szkole podstawowej nr 1 to 9 tys. zł.


Jednak pomimo takiej dysproporcji i sytuacji, po kilkukrotnych rozmowach z radnymi KO, KN, Porozumienia oraz Radnymi Bezpartyjnymi i Niezrzeszonymi prezydent podjął decyzję, aby dać SP nr 1 szanse i wyrazić zgodę na utworzenie tego oddziału z dzieci, które są spoza Nowego Sącza i tego obwodu. 

 

Prezydent ma nadzieję, że osoby, które są przeciwnikami tego typu rozwiązania i chcą zrównoważonego podziału środków, zrozumieją i zaakceptują tą sytuację.

 

Wiemy o tym, że jedynka cieszy się dobrą opinią. Natomiast jest kwestia podjęcia decyzji finansowania ze środków budżetu miasta Nowego Sącza edukacji dzieci spoza Nowego Sącza, spoza tego obwodu, do którego jest przypisana ta szkoła. Dajmy szanse jedynce, żeby pomimo tego, że ta efektywność jest tutaj zachwiana mogła ewentualnie pokazać się też z tej dobrej strony także ekonomicznej – dodaje.