Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne spotkanie specjalnego zespołu, który pracuje nad koncepcją zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że 31 marca powstanie pierwszy raport dotyczący prac zespołu.

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w najbliższych tygodniach zespół przedstawi Radzie Ministrów dwie lub trzy propozycje zmian w finansowaniu Funduszu Kościelnego. Każdy z członków zespołu ma przedstawić swoje propozycje koncepcji, począwszy od rozważenia koncepcji odpisu podatkowego.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu zespołu, Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że ponad 90% środków z Funduszu Kościelnego dotyczy spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym osób duchownych.

Nowe rozwiązanie w sprawie Funduszu Kościelnego zostanie wypracowane w dialogu z członkami zespołu, członkami Rady Ministrów, a także wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi. To jest obowiązek zespołu, który wynika z Konstytucji, mówiącej o współdziałaniu państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi dla dobra obywateli i wspólnoty.

Do 31 marca powstanie pierwszy raport dotyczący prac Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Zespół, powołany przez Premiera Donalda Tuska, ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego.

Dotyczy to także zasad finansowania m.in. składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych, oraz odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

Przewodniczącym zespołu jest Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a w posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Zespół ma realizować zadania na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Źródło : KPRM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować