Poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Kisielówka

W dniu 07.11.2023 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielówce. Pojazd został pozyskany z PSP Limanowa. Po przeprowadzeniu bieżących napraw i modernizacji pojazd będzie służył bezawaryjnie druhom a co za tym idzie będzie nieść pomoc lokalnej społeczności.

Poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Kisielówka

W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm, Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Stanisław Młyński – Przewodniczący Rady Gminy Limanowa, Tomasz Pawlik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Kazimierz Czyrnek – były Prezes Odziału Powiatowego ZOSP RP, Aleksander Krzysztof – Prezes Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Tadeusz Witecki – Wiceprezes Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Wojciech Świerczek – Komendant Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Piotr Pala – pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej UG Limanowa, Prezesi, Naczelnicy wraz z pocztami sztandarowymi zaprzyjaźnionych jednostek OSP.


Kapelan strażaków z gminy Limanowa ks. Krzysztof Kutek,wraz z księdzem Bogdanem Stelmachem kapelan powiatowy strażaków, a jednocześnie proboszcz parafii w Pasierbcu, dokonali poświęcenia samochodu.


Wzruszającym momentem całego wydarzenia było podziękowanie zasłużonemu wieloletniemu byłemu Prezesowi OSP Kisielówka Józefowi Wąsowiczowi jednostki, poprzez nadanie nowemu wozowi bojowemu imienia „Józek”.


Zakup i modernizacja pojazdu została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Limanowa.


Druhny i druhowie serdecznie dziękują Janowi Skrzekutowi – Wójtowi Gminy Limanowa oraz Radzie Gminy Limanowa za okazane wsparcie i przychylność a przy tym możliwość wymiany wyeksploatowanego starego pojazdu marki Deutz-Magirus.


W trakcie uroczystości dokonano odznaczenia medalami związkowymi strażaków:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. Druh Roman Halota

2. Druh Józef Sułkowski

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. Druh Sławomir Wąsowicz

2. Druh Mirosław Biedroń

3. Druh Marcin Smoter

4. Druh Krzysztof Wójcik

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. Druh Leszek Mrózek

2. Druh Tomasz Furtak

3. Druh Jan Halota

4. Druh Łukasz Wójcik

5. Druh Andrzej Halota

Odznaką „STRAŻAK WZOROWY" zostali odznaczeni :

1. Druh Karol Kita

2. Druh Łukasz Halota

3. Druhna Kinga Duchnik

4. Druh Kamil Duda

5. Druh Patryk Smoter

6. Druh Albert Wąsowicz

7. Druh Krystian Krzyściak

8. Druh Wojciech Halota


Komentarz Prezesa OSP Kisielówka Druha Karola Kity:

Poświęcenie nowo pozyskanego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA MAN to kolejny krok naprzód naszej jednostki OSP. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Wójtowi Gminy Limanowa Janowi Skrzekutowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Limanowa Stanisławowi Młyńskiemu za zfinansowanie i pomoc przy pozyskaniu samochodu. Ogromne podziękowania kierujemy również dla Starosty Powiatu Limanowskiego Mieczysława Urygi oraz Wicestarosty Powiatu Limanowskiego Agaty Zięby za wielkie wsparcie okazane OSP Kisielówka w procesie pozyskania pojazdu. Chciałbym też bardzo podziękować druhom naszej jednostki OSP za ogrom pracy włożonej w przygotowanie samochodu do służby w naszej straży. Dziękuję wszystkim którzy pomogli w organizacji tej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruje dla Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego druha Tadeusza Witeckiego za wielkie wsparcie okazane w trakcie przygotowywań do uroczystej zbiórki w trakcie której nastąpiło poświęcenie pojazdu, symboliczne nadanie imienia oraz wręczenie odznaczeń dla wyróżnionych członków naszej jednostki. W uznaniu zasług dla wieloletniej ofiarnej działalności Honorowego Prezesa OSP druha Józefa Wąsowicza Zarząd Ochotniczej Straży w Kisielówce nadje imię „ JÓZEK „ dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MAN.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować