W dniach 3-5 września w Krynicy Europejski Festiwal Biegowy. Pojawią się utrudnienia oraz czasowa zmiana organizacji w ruchu drogowym

Uwaga! w dniach 3-5.09.2021 r. w Krynicy-Zdroju (Deptak, Polana Janówka, Pijlania Jana) odbędzie się Europejski Festiwal Biegowy. Będą utrudnienia oraz czasowa zmiana organizacji w ruchu drogowym.

W dniach 3-5 września w Krynicy Europejski Festiwal Biegowy. Pojawią się utrudnienia oraz czasowa zmiana organizacji w ruchu drogowym

Piątek 17:00 - 20:00 Biegi dla dzieci, Deptak Challenge - bieg po zdrowie (Deptak)


Sobota - start Deptak
4:00 Krynicka Setka (100km)
6:00 Aria Kiepury (60km)
7:00 Słotwiny Arena (20km)
8:00 Powrót Nikifora (43km)

UWAGA na utrudnienia w ruchu drogowym!
O 4:00, 6:00 i 7:00 przez kilka minut będzie zablokowany przejazd na wysokości Deptak/Kraszewskiego (Okrąglak) - ul. Pocztowa - ul. Kościuszki - ul. Szkolna - ul. Zamkowa
W godzianch 8:00-18:00 Biegacze będą zbiegać z ul. Halnej przez ul. Kraszewskiego do ul. Graniczneji i ruch samochodowy będzie chwilowo wstrzymywany
Na trasie biegów w ruchu drogowym - Biegacze mają pierwszeństwo!


Niedziela - start Krzyżówka
9:00 Małopolska Rekordowa Dycha
13:00 Uroczyste zakończenie EFB (przy pomniku Bogusława Kaczyńskiego)

UWAGA na utrudnienia w ruchu drogowym!
8:30 - 10:30 Będzie całkowicie zamknięta trasa Krzyżówka - ul. Sądecka - ul. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - ul. Kraszewskiego do Ronda przy szpitalu.

***

Zarządzenie nr 758.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01 września 2021 roku w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych gminy ul. Bulwary Dietla oraz al. inż. Leona Nowotarskiego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068) oraz art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju zarządza, co następuje:

§1.
1. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osób i pojazdów podczas trwania „Europejskiego Festiwalu Biegowego”, wprowadza się na okres od 3 do 5 września 2021 r. włącznie, zmianę organizacji ruchu na drogach wewnętrznych gminy: ul. Bulwary Dietla oraz al. inż. Leona Nowotarskiego.
2. Zmiana polega na:
a) wyłączeniu ul. Bulwary Dietla oraz al. inż. Leona Nowotarskiego z ruchu dwukierunkowego i organizację jako ulicy jednokierunkowej z wjazdem od ul. Zdrojowej,
b) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Bulwary Dietla oraz al. inż. Leona Nowotarskiego,
c) likwidacji oznakowania drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Bulwary Dietla oraz al. inż. Leona Nowotarskiego.
3. Szczegółowy projekt organizacji ruchu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.
  Wykonanie zarządzenia powierza się:
a) Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia w zakresie oznakowania ulic.
b) Komendantowi Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia egzekwowania wprowadzonych zmian.

§3.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


Źródło: Gm. Krynica-Zdrój

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować