Pogoda - Sądeckie.pl28

Dzisiaj jest: 28. 01. 2021
Do końca roku: 337 dniDane WIOŚ

Uczniowie korzystający ze stypendiów socjalnych mają czas do 17 września

Uczniowie korzystający ze stypendiów socjalnych mają czas do 17 września

Wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych należy składać do 17 września 2018 r. - w tym dniu upływa ustalony z góry termin. Wnioski należy składać do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w pokoju nr 31 w Urzędzie Gminy Limanowa.

 

Głównym kryterium materialnym uwzględnianym w ocenie wniosku jest kryterium dochodowe. W 2018 r. do otrzymania stypendium socjalnego są uprawnieni jedynie uczniowie, w których gospodarstwie domowym dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł.

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie o wysokości dochodów netto za sierpień 2018
  • nakaz płatniczy bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy wskazujące na liczbę ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym za 2018 r.
  • decyzję lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego
  • potwierdzenie o zasiłku dla bezrobotnych i rejestracji w Urzędzie Pracy

 

Jeżeli rodzice ucznia podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochdowemu, do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć oświadczenie o deklarowanych dochodach wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za 2018 r. Gdy dochód uzyskiwany przez rodzica ucznia nie podlega odpodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy załączyć do wniosku oświadczenie o dochodach, wraz z dokumentami, które potwierdzą ich wysokość.

 

Dodatkowym warunkiem formalnym jest opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. Każdy wniosek musi być przez niego zaopiniowany. Stypendium socjalne nie jest przyznawane dzieciom klasy „0” szkoły podstawowej, ani studentom.

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować