Starosta nowosądecki nagrodził ludzi kultury

Starosta nowosądecki nagrodził ludzi kultury
Starosta nowosądecki nagrodził ludzi kultury

Co prawda, w związku z panującą pandemią koronawirusa, nie będzie uroczystej gali i oficjalnego wręczenia nagród dla działaczy i pracowników kultury, ale to nie oznacza, że nie będzie nagród. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski właśnie je przyznał doceniając zaangażowanie, ciężką pracę i podtrzymywanie tradycji regionalnych przez animatorów kultury i zespoły. W sumie kwota nagród to ponad 40 tysięcy złotych.

 

- Kultura jest bardzo ważnym elementem naszego życia – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Dzięki osobom, które się nią zajmują, często amatorsko, nasz region jest promowany, a nasze dziedzictwo ocalało. Jestem dumny, że na Sądecczyźnie jest tylu ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w przyszłym roku – chciałbym osobiście pogratulować osiągnięć, wytrwałości i podziękować za pracę w czasach tak trudnych dla kultury. W imieniu swoim i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego gratuluję wszystkim nagrodzonym.

 

Nagrody indywidualne otrzymali:

 • Bernadetta Wąchała-Gawełek (gmina Łącko) za upowszechnianie kultury regionalnej. Pani Bernadetta jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, animatorką kultury, działaczką na rzecz upowszechniania kultury regionalnej. To autorka wielu projektów dokumentujących zwyczaje i obrzędy górali białych. Popularyzatorka sztuki teatralnej wśród dzieci i młodzieży.  
 • Władysław Obrzut (gmina Grybów, Stróże) za upowszechnianie muzyki i kultury regionalnej. To kierownik muzyczny Regionalnego Zespołu „Kowalnia”, który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Popularyzator sztuki regionalnej i ludowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień  w dziedzinie gry na heligonce.
 • Tadeusz Matuła (gmina Grybów, Kąclowa) - animator kultury i muzyki, organizator imprez i przeglądów artystycznych. Propagator kultury i dziedzictwa lokalnego. Założyciel amatorskiego teatru obrzędowego. Instruktor muzyki, szkoli członków kapeli ludowej, prowadzi zajęcia w Szkółce Muzykowania Ludowego.
 • Ewa Matuła (gmina Grybów, Kąclowa) za upowszechnianie kultury regionalnej. To założycielka Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Pogórzańskie Dzieci”, prowadzi obrzędową grupę teatralną oraz prowadzi izbę regionalną.  
 • Bogusława Duda (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. To członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie” i Grupy śpiewaczej „Podegrodzkie Dziopy”. Razem z zespołem zdobyła wiele nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach folklorystycznych w kraju jak i za granicą.
 • Anna Nieć (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Tańczy i śpiewa w Zespole Regionalym „Podegrodzie”, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Propagatorka gwary lodowej. Członkini grupy teatralnej działającej przy GOK w Podegrodziu.
 • Rafał Hasior (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej oraz muzyki. Animator kultury ludowej Lachów Sądeckich. Wspaniały pedagog i wychowawca młodzieży. Swoje umiejętności przekazuje w szkółkach ginących zawodów oraz prowadzonych kursach. Jego pasją jest archiwizowanie i dokumentowanie muzyki ludowej Lachów.
 • Lidia Migacz (Podegrodzie) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Tańczy i śpiewa w Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Członkini Grupy Śpiewaczej „Podegrodzkie Dziopy”. Prowadzi dziecięce grupy kolędnicze.
 • Zbigniew Rusnak (Łososina Dolna) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej oraz muzyki. Organizatorka i animatorka wydarzeń kulturalnych w gminie. Jest pomysłodawcą i koordynatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych tj. przeglądy kolędnicze, instrumentalno-wokalnych, chórów.
 • Kamil Wiatr (Kamionka Wielka) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Członek Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, z którym zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Dzięki zaangażowaniu Pana Kamila, Zespól nagrał film „Na Mystkowie grajo…”, który ukazuje historię wsi lachowskiej. Autor wielu projektów promujących kulturę sądecką.
 • Katarzyna Sikorska-Tomasik (Piwniczna-Zdrój) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Od 16 lat członkini Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”, który w tym roku obchodzi 55-lecie działalności artystycznej. Pani Katarzyna razem z zespołem zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Prowadzi również zajęcia rytmiczne dla dzieci oraz uczy tańca i śpiewu górali nadpopradzkich.
 • Piotr Maślanka (Piwniczna-Zdrój) za upowszechnianie kultury regionalnej  i ludowej. Od 18 lat członek i instruktor tańca w Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”, z którym zdobywał wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Pan Piotr od 2011 r. jest również instruktorem śpiewu i tańca w Zespole Dziecięcy „Małe Piwnicoki”. Od dwóch lat dyrektor MGOK w Piwnicznej Zdroju.
 • Piotr Kulig (Piwniczna-Zdrój) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Od 1998 r. aktywny członek Kapeli zespołu „Dolina Popradu” a od 2006 r. kierownik kapeli, w której gra na skrzypcach. Od 2010 roku jest również instruktorem w Szkółce Muzykowania Ludowego. Od 2017 roku prowadzi kapelę Regionalnego Zespołu „Rytrzoki” w Rytrze. Nauczyciel folkloru i tradycji regionu. Wraz z Zespołem „Dolina Popradu” brał udział w wielu przeglądach i festiwalach zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
 • Andrzej Milczek (Michalczowa) za upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej. Kierownik Grupy Regionalnej „Michalczowa”, prezes Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” w Michalczowej. Działacz, społecznik animator kultury. Zespół pod jego kierownictwem zdobywał wiele nagród i wyróżnień. Organizator Powiatowego Przeglądu Folkloru Sądecczyzny. 

 

Nagrody zbiorowe:

 • Regionalny Zespół „KOWALNIA” (Grybów) obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Zespół powstał w styczniu 2000 r. w Stróżach z  inicjatywy Janiny i Władysława Obrzut oraz Haliny Mika. Jest grupą tradycyjną promującą folklor Pogórza. W swoim dorobku artystycznym na programy obrzędowe, obyczajowe, zwyczaje ludowe. Zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas konkursów, festiwali i przeglądów nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. 
 • Zespół Regionalny „GÓRALE ŁĄCCY” (Łącko) za upowszechnianie kultury regionalnej  i ludowej. Zespół istnieje od 1933 r. Działa 87 lat z przerwą w okresie wojennym. Przez szeregi zespołu przewinęło się ponad 600 członków. Koncertował na terenie całego kraju i poza jego granicami. Swój dorobek artystyczny grupa uwieczniła na czterech płytach CD  oraz DVD. Wysoki poziom artystyczny Zespołu jest doceniany na festiwalach, konkursach i przeglądach o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia.
 • Regionalny Zespól „DOLINA POPRADU” (Piwniczna-Zdrój) obchodzący w tym roku jubileusz 55-lecia działalności artystycznej. Założycielami Zespołu byli: Edward Grucela, Eugeniusz Lebdowicz i Mieczysław Łomnicki. Zespół kultywuje folklor górali nadpopradzkich w formie tradycyjnej. Z dużym powodzeniem występuje na festiwalach i konkursach. W swoim dorobku ma nagrania w Polskim Radiu oraz w telewizji. Poza występami na scenie, prowadzi szeroką akcję badawczą, szkoleniową i popularyzatorską folkloru.
 • Grupa Wokalna „PODEGRODCY  CHŁOPCY” (Podegrodzie) obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Członkowie grupy są kontynuatorami dawnych muzycznych tradycji. To pełni zapału entuzjaści muzyki ludowej. Efektem ich działań stał się zbiór 200 pieśni zatytułowany „Jak jo se zaśpiewom...”
 • Zespół Folklorystyczny „PIECUCHY” (Nawojowa) obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Od początku swojej działalności, Zespół pielęgnuje taneczny i muzyczny dorobek regionu Lachów Sądeckich. Na przestrzeni lat działalności przez Zespól przewinęło się ok. 400 członków. Obecnie Zespół liczy 97 osób. Grupa wystąpiła ponad 350 razy festiwalach i koncertach i jest laureatem wielu nagród.
 • Grupa Regionalna „MICHALCZOWA” (Łososina Dolna, Michalczowa) obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Grupa istnieje od 2000 roku, liczy 70 osób kultywujących tradycyjny taniec, śpiew i muzykę w trzech grupach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej. Założycielem i kierownikiem jest Andrzej Milczek. Za swoją działalność kulturalną grupa została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przyznane nagrody indywidualne zostaną przekazane na konta bankowe osób wyróżnionych, natomiast nagrody zbiorowe na konta bankowe zespołów.

 

Źródło: SPNS, Fot. Maria Olszowska (Podegrodzcy Chłopcy)