Pogoda Nowy Sącz

1

Dzisiaj jest: 01. 12. 2022 Dni od początku roku: 334 Dni do końca roku: 30
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Przerwy w dostawie prądu w subregionie sądeckim w dniach 12-16 lipca

Przerwy w dostawie prądu w subregionie sądeckim w dniach 12-16 lipca

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w subregionie sądeckim w dniach 12.07 - 16.07.2021r.

NOWY SĄCZ
2021-07-12
07:00-08:00
planowane
w miejscowości Nowy Sącz, Piątkowa, ulica Lwowska od stacji Moya, w kierunku Paszyna do nr 302, Miodowa, część Piątkowskiej od strony Lwowskiej, wraz z przyległymi, oraz Obłazy, Piątkowa Korzymówka,


POWIAT NOWOSĄDECKI
2021-07-12
07:00-08:00
planowane
w miejscowości Nowy Sącz, Piątkowa, ulica Lwowska od stacji Moya, w kierunku Paszyna do nr 302, Miodowa, część Piątkowskiej od strony Lwowskiej, wraz z przyległymi, oraz Obłazy, Piątkowa Korzymówka,

2021-07-12
07:00-13:00
planowane
w miejscowości Nowy Sącz Piątkowa, ulice: Lwowska od ulicy Piątkowskiej do nr 280, część Piątkowskiej od strony Lwowskiej, ulica Miodowa, część Gwiaździstej, i okoliczne

2021-07-12
08:00-12:00
planowane
część miejscowości Mystków, przysiółki: Zabrzezina, Jamniczka

2021-07-12
08:00-11:00
planowane
część miejscowości Składziste, od strony Maciejowej, okolice Szkoły

2021-07-12
08:30-13:00
planowane
w Krużlowej Wyżnej, budynki położone w okolicy Remizy i w kierunku Szkoły po prawej stronie

2021-07-12
10:00-15:00
planowane
część miejscowości Wielogłowy, okolice budynków 203, 251, 259.

2021-07-12
11:00-14:00
planowane
część miejscowości Maciejowa, od strony Składzistego, Łabowej, osiedle Feleczyn

2021-07-13
07:00-08:00
planowane
w Woli Kosnowej, budynki położone od Remizy OSP w kierunku: Zbludzy, Modyni -krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2021-07-13
08:00-09:30
planowane
w Woli Kosnowej, budynki położone od skrzyżowania przy Kościele do Remizy OSP oraz od Remizy w kierunku Bukówek i Kosaru

2021-07-13
08:00-12:00
planowane
część miejscowości Żegiestów, poniżej Magierówki w kierunku Pindówki, klienci zasilani ze złącz kablowych numer: 2464, 2465 i 2519.

2021-07-13
08:00-16:00
planowane
w Krynicy-Zdrój, ulica Słotwińska, budynki numer 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90.

2021-07-13
08:00-11:00
planowane
część miejscowości Homrzyska, okolice Szkoły, przysiółki: Ormantówka, Baranówka, Magierówka, Rogożówka, Walkówka, Przymiarki, Leśniarka, Na Wierchu.

2021-07-13
08:00-13:00
planowane
w miejscowości Łęka Siedlecka, budynki numery: 83, 161- zasilane ze złącz kablowych numery: 1863, 1892

2021-07-13
08:00-11:00
planowane
część miejscowości Gaboń, Łazy Brzyńskie, osiedla: Kabatki, Pierzchały, Kadeczka, Polanka, Skoczniówka, Rządek, Krupy, Lizonie, Opalana, Ćwierci Niżne.

2021-07-13
11:00-14:00
planowane
część miejscowości Homrzyska, przysiółki: Rybówka, Piętkówka, Cabakówka, Łukaszówka, Synowcówka, Kulpówka, Sekułówka, Baranówka, Ormantówka

2021-07-13
14:00-15:30
planowane
w Woli Kosnowej, budynki położone od skrzyżowania przy Kościele do Remizy OSP oraz od Remizy w kierunku Bukówek i Kosaru

2021-07-13
14:00-16:30
planowane
w Woli Kosnowej, budynki położone od Remizy OSP w kierunku: Zbludzy, Modyni -krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2021-07-14
07:00-09:00
planowane
w miejscowościach: Zbludza oraz Wola Kosnowa od strony Zbludzy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2021-07-14
08:00-14:00
planowane
w miejscowości Florynka - Przebudowa, budynki od stacji transformatorowej w dół w kierunku Stacji Paliw

2021-07-14
08:00-14:00
planowane
część miejscowości Bilsko, przysiółki: Witowice, Puste, Wiśnicz

2021-07-14
08:00-12:00
planowane
część miejscowości Długołęka, przysiółek Sołtystwo

2021-07-14
08:00-11:00
planowane
część miejscowości Frycowa, przysiółki: Cecurówka, Rybień

2021-07-14
09:00-10:00
planowane
w miejscowościach Kamienica, od skrzyżowania do Limanowej w kierunku: Zbludzy oraz osiedla Wójciaki Niżne, Zbludza od strony Kamienicy oraz Wola Piskulina od strony: Kamienicy, Zbludzy

2021-07-14
11:00-14:00
planowane
część miejscowości Bącza Kunina, przysiółki: Potok, Kunina, Koci Rynek

2021-07-14
13:00-14:00
planowane
w miejscowości Florynka, budynki położone w kierunku Kościoła i w kierunku Wołoszczyny

2021-07-14
17:00-19:00
planowane
w miejscowościach: Zbludza oraz Wola Kosnowa od strony Zbludzy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2021-07-14
17:00-19:00
planowane
w miejscowościach Kamienica, od skrzyżowania do Limanowej w kierunku: Zbludzy oraz osiedla Wójciaki Niżne, Zbludza od strony Kamienicy oraz Wola Piskulina od strony: Kamienicy, Zbludzy

2021-07-15
07:00-09:00
planowane
na granicy miejscowości: Juraszowa, Naszacowice, przysiółek Kosary

2021-07-15
07:00-09:00
planowane
w części miejscowości Rytro, osiedla: Połom, Osiedle przy Stadionie, Piaski

2021-07-15
07:00-18:00
planowane
w miejscowości Rzyczanów

2021-07-15
08:00-10:00
planowane
w miejscowości Tropie, budynki numery: 127, 128, 141, 244 i okoliczne

2021-07-15
08:00-15:00
planowane
w Grybowie, Strzylawki na granicy z Białą Wyżną budynek numer 417.

2021-07-15
08:00-16:00
planowane
w Tyliczu, ulica Kazimierza Wielkiego, okolice numeru 49, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego numer 17809.

2021-07-15
08:00-14:00
planowane
w miejscowości Stróże, budynek numer 773 zasilany ze złącza kablowego numer 301209.

2021-07-15
08:00-13:00
planowane
w miejscowości Łącko, budynki wzdłuż ulicy Łączki.

2021-07-15
08:00-13:00
planowane
część miejscowości Trzetrzewina, przysiółek Koło Gościńca, w kierunku Biczyc

2021-07-15
08:00-11:00
planowane
w Nawojowej, ulice: Podgórska, Podkamienne od strony Podgórskiej oraz w Żeleźnikowej Małej, numery: 1, 3, 5, 93 i okoliczne

2021-07-15
10:00-12:00
planowane
w miejscowości Tropie, okolice Kościoła

2021-07-15
10:00-12:00
planowane
w części miejscowości: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic

2021-07-15
11:00-14:00
planowane
w Nawojowej, ulice: Zamkowa i Podkamienne od strony Krynickiej

2021-07-15
12:00-17:00
planowane
w miejscowości Tropie, okolice Cmentarza

2021-07-15
16:00-18:00
planowane
w części miejscowości Rytro, osiedla: Połom, Osiedle przy Stadionie, Piaski

2021-07-16
08:00-14:00
planowane
w Korzennej, budynek numer 463.

2021-07-16
08:30-11:00
planowane
w miejscowości Lipnica Wielka, od Szkoły w kierunku Kościoła, od Szkoły do Góry w kierunku Firmy Drwalnik, Firma Drwalnik.


POWIAT LIMANOWSKI
2021-07-12
09:00-15:00
planowane
w Przyszowej, osiedla Górki I, Górki II

2021-07-13
08:00-14:00
planowane
w miejscowościach: Przyszowa, osiedla: Podkanina, Dębiny oraz w Kaninie, osiedle Siwokówka

2021-07-13
10:00-15:00
planowane
w miejscowości Przyszowa, Osiedle Górki 1.

2021-07-13
15:00-20:00
planowane
w Mszanie Dolnej, ul. Orkana oraz Zielona od strony Mszany Górnej wraz z przyległymi

2021-07-14
07:00-09:00
planowane
w miejscowościach: Zbludza oraz Wola Kosnowa od strony Zbludzy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2021-07-14
09:00-10:00
planowane
w miejscowościach Kamienica, od skrzyżowania do Limanowej w kierunku: Zbludzy oraz osiedla Wójciaki Niżne, Zbludza od strony Kamienicy oraz Wola Piskulina od strony: Kamienicy, Zbludzy

2021-07-14
17:00-19:00
planowane
w miejscowościach Kamienica, od skrzyżowania do Limanowej w kierunku: Zbludzy oraz osiedla Wójciaki Niżne, Zbludza od strony Kamienicy oraz Wola Piskulina od strony: Kamienicy, Zbludzy

2021-07-14
17:00-19:00
planowane
w miejscowościach: Zbludza oraz Wola Kosnowa od strony Zbludzy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2021-07-15
07:00-09:00
planowane
w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Ubocz, Zalas, Wieś i okoliczne

2021-07-15
07:00-15:00
planowane
w części miejscowości Przyszowa, wzdłuż drogi, od centrum w kierunku Kaniny

2021-07-15
13:00-15:00
planowane
w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Ubocz, Zalas, Wieś i okoliczne

2021-07-16
07:00-13:00
planowane
w Laskowej, złącze kablowe nr 7060, w pobliżu budynku nr 823

2021-07-16
07:00-08:00
planowane
w Laskowej, osiedle Odrończa

2021-07-16
11:00-13:00
planowane
w Laskowej, osiedle Odrończa


POWIAT GORLICKI
2021-07-12
09:00-14:00
planowane
w Uściu Gorlickim, osiedle naprzeciw tartaku Forest, oraz budynki za tartakiem do skrzyżowania Kuńkowa - Nowica

2021-07-13
08:00-12:00
planowane
w Klęczanach, budynek nr 260 i sąsiednie, zasilane ze złącz kablowych numery: 14917, 14918


2021-07-13

09:00-14:00

planowane

w Uściu Gorlickim, Osiedle Bielańskie


2021-07-14

07:00-12:00

planowane

w miejscowości Gorlice, ulica Kościuszki, budynki numer 119C, 119D i 119E.


2021-07-14

09:00-13:00

planowane

w Uściu Gorlickim, budynki od stacji paliw w kierunku cmentarza.


2021-07-15

08:00-13:00

planowane

w Wysowej- Zdroju, budynki położone naprzeciw wodociągów, nad drogą, od budynku 228 do "góry:


2021-07-15

09:00-12:00

planowane

w Szymbarku, osiedle Labuty w kierunku drogi powiatowej do Bielanki.


Źródło: Tauron

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować